FlaQuM: duurzame kwaliteit van zorg

Plexus streeft naar duurzame zorg dicht bij de patiënt. Daarom beslisten de partnerziekenhuizen het toekomstig kwaliteitsbeleid verder vorm te geven met FlaQuM, het Flanders Quality Model. 

De vier ziekenhuizen van het Plexusnetwerk dragen kwaliteit van zorg al jarenlang hoog in het vaandel. Ze doorliepen verschillende accreditatietrajecten met onder andere JCI en NIAZ/Qualicor. In 2021 beslisten ze over te stappen naar FlaQuM: in dit nieuwe kwaliteitsmodel, ontwikkeld door de KU Leuven, worden medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en hun familie nauwer betrokken bij de bepaling van kwaliteitsdoelen.

Samen bouwen aan een nieuw kwaliteitsbeleid

Samen met 15 andere Vlaamse ziekenhuizen zullen AZ Diest, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen en UZ Leuven de krijtlijnen uitzetten voor een nieuw kwaliteitsbeleid. Het nieuwe model streeft naar duurzame kwaliteit en bestaat uit een visie-, co-creatie- en beleidsmodel. Vier kernwaarden van goede zorg staan daarbij centraal: empathisch & vriendelijk, waardigheid & respectvol, holistisch en partnerschap. Deze kernwaarden sluiten dicht aan bij de visie en waarden van de vier Plexusziekenhuizen.

Plexus engageert zich voluit in het FlaQuM-traject om samen met de andere partners verder te bouwen aan een beleid voor veilige en kwalitatieve patiëntenzorg.

https://www.flaqum.org/