Over het Plexus zorgnetwerk

Locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk

Het Algemeen ziekenhuis Diest, het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven, het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Tienen en de Universitaire ziekenhuizen Leuven zijn sinds eind 2019 verenigd in het Plexus ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant. Sinds 1-1-2020 is het netwerk formeel door de Vlaamse overheid erkend als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.

De Plexus-ziekenhuizen kennen een lange traditie van samenwerking en er zijn al lange tijd heel wat bilaterale of meerpartijenovereenkomsten die samenwerking regelen. Er zijn verwijs- en terugverwijsafspraken, maar ook afspraken over uitwisseling van expertise of samenwerking op het vlak van medisch-technische diensten en ondersteunende dienstverlening. Een regionaal zorgstrategisch plan werd uitgewerkt en zal de leidraad zijn voor verdere verdieping van de samenwerking in de komende jaren. 

Plexus wil een bijdrage leveren aan de noodzakelijke transities in het Belgische gezondheidszorgsysteem. Zo zal het ziekenhuisnetwerk meewerken aan de evolutie naar meer geïntegreerde zorg, blijvende innovatie, verdere ambulantisering, en dit in intense afstemming met de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien zal ook ingezet worden op verdere digitalisering en meer aandacht voor preventie.