Toegankelijkheid van plexuszorgnetwerk.be

We vinden het belangrijk dat de inhoud van onze website voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar en toegankelijk is. Daarom willen we zo goed mogelijk voldoen aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 Level AA. Dat is de toegankelijkheidsstandaard waar websites van onder andere overheden en publieke instellingen aan moeten voldoen.

Websites die voldoen aan deze standaard zijn gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor mensen met een beperking, waaronder slechtzienden en blinden, slechthorenden en doven, ouderen en mensen met een motorische handicap.

Om de naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen, namen we de volgende maatregelen bij het bouwen van de site:

  • Onze websitebouwer heeft van bij aanvang van het ontwerp van de nieuwe website de toegankelijkheidsrichtlijnen toegepast.
  • Onze redacteurs hebben een CMS-training gekregen waarin ze geleerd hebben om de inhoud van onze website (tekst, beeld en video) op een toegankelijke manier te beheren.

Enkele resultaten van deze inspanningen:

  • Onze website is op de meeste apparaten, waaronder smartphones en tablets, vlot te bekijken en te gebruiken.
  • Alle relevante afbeeldingen bevatten vandaag een alternatieve tekstbeschrijving, waardoor slechtzienden en blinden kunnen horen wat afgebeeld wordt.
  • De website is ook gemakkelijk bruikbaar voor wie geen muis kan hanteren, en aangewezen is op het toetsenbord.
  • Kleuren zijn contrastrijk en de inhoud van onze website is ook begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.