Infectie Risico Scan - IRIS

 

Over de IRIS-methode

De Infectie Risico Scan (IRIS) is een surveillancemethode die de kwaliteit van infectiepreventie en het gebruik van antimicrobiële therapie in kaart brengt.
De IRIS meet hiervoor een aantal proces- en uitkomstvariabelen op gebied van infectiepreventie en correct antibioticagebruik waaronder het gebruik van invasieve hulpmiddelen en antibiotica, omgevingsbevuiling, handhygiëne, naleving kledingreglement en diverse randvoorwaarden.

De IRIS vertaalt deze metingen naar een risicoprofiel en een verbeterplot, een grafische weergave die gemakkelijk te interpreteren is door zorgprofessionals.
Bovendien biedt de IRIS de mogelijkheid om gerichte verbeterprocessen op te starten (PDCA cyclus) en dus aan kwaliteitsverbetering te doen op een afdeling of in een instelling.
De IRIS-methode maakt het ook mogelijk om afdelingen en instellingen te vergelijken en kan daarmee een aanzet geven tot een uniforme meting van de risico’s en resultaten op gebied van infectiepreventie en antibioticagebruik.

De IRIS methode-werd ontwikkeld in het Amphia ziekenhuis (Breda, Nederland), geoptimaliseerd binnen het I-4-1 Health project (Interreg, 2017-2019) en geïntroduceerd binnen het HOST proefproject in de Plexusziekenhuizen (2021). In 2022 wordt de scan uitgevoerd in enkele woonzorgcentra.

Literatuur

  1. Implementatie van de Infectierisicoscan in een ziekenhuisnetwerk door het Hospital Outbreak Support Team (T. Pilate)
  2. De infectierisico scan: standaardisatie en transparantie in infectiepreventie en antibioticagebruik (I.Willemsen)
  3. Implementatie van de IRIS scan in 9 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen (M. Verelst)
  4. De infectierisicoscan in de praktijk: verbetering van infectiepreventie en antibioticagebruik door transparantie (I. Willemsen)
  5. De IRIS scan als gestandaardiseerde methode om de kwaliteit van infectiepreventie te beoordelen in Nederlandse woonzorgcentra (I. Willemsen)
  6. Vergelijking van infectiepreventiepraktijken in een Nederlands en Verenigde Staten ziekenhuis dmv de IRIS scan methode (I.Willemsen)