Procedures en interessante links HOST

procedures HOST

Infectiepreventie

 • Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra 
  Werkinstrument voor woonzorgcentra met informatie over oa. algemene- en specifieke voorzorgsmaatregelen, antibioticagebruik, zorginfecties, omgevingshygiëne,...
   
 • VRE adviezen zorginstellingen
  Alert Zorg en Gezondheid omtrent toename van het aantal uitbraken met vancomycine resistente enterokokken (VRE) in ziekenhuizen.
  Informatie over epidemiologie, risicofactoren, infectiecontrole maatregelen in ziekenhuizen en woonzorgcentra
   
 • Overzicht meldingsplichtige infectieziekten
  Per kiem is er bijkomende info voorzien over aandoening, richtlijn, criteria en de gevalsdefinitie.
   
 • Zorgbundels:
  Een zorgbundel omvat een duidelijke, beknopte set van richtlijnen (3 tot 5), gebaseerd op evidentie, die de uitkomst van de patiënt verbeteren indien ze samen en correct worden toegepast. Het biedt een gestructureerde manier om zorgzorgprocessen te verbeteren o.a. ter preventie van ziekenhuisinfecties. De items die in de bundel worden opgenomen moeten reproduceerbaar zijn door verschillende observatoren via objectieve criteria en de observatie van de items moet mogelijk zijn in een realistische tijdspanne. Zorgbundels met betrekking tot ventilator-geassocieerde pneumonieën (VAP), kathetergeassocieerde bloedbaaninfecties (CLABSI), kathetergerelateerde urineweginfecties (UWI) en postoperatieve wondinfecties (POWI) worden gehanteerd. Binnen Plexus werden volgende zorgbundels uitgewerkt:

Antimicrobial stewardship