Nexuzhealth: digitale brug tussen zorg en patiënt

De Plexusziekenhuizen zijn voortrekkers op het vlak van transparante, kwalitatieve en efficiënte zorgverlening. Ze delen via nexuzhealth een elektronisch patiëntendossier dat door elke zorgverlener en elke patiënt op te volgen is.

Onder impuls van nexuzhealth maken 37 Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen gebruik van KWS (Klinisch Werkstation), een elektronisch dossier dat patiëntengegevens op een veilige manier beschikbaar maakt voor elke zorgverlener die een patiënt behandelt.

Brugfunctie

Ook de ziekenhuizen van het Plexus-zorgnetwerk zijn aangesloten op dit platform, vanuit de overtuiging dat een gedeeld elektronisch patiëntenbestand niet alleen de efficiëntie van zorg vergroot, maar ook de brug slaat tussen zorgverlener en patiënt. Via mynexuzhealth, toegankelijk via website of app, kunnen patiënten gratis hun dossier raadplegen en dus bijvoorbeeld eenvoudig afspraken opvolgen, rapporten of foto’s inkijken en voorschriften terugvinden.

Over zorglijnen heen

Nexuzhealth laat de Plexusziekenhuizen toe om samen te werken over zorglijnen heen, met elkaar, met externe zorgverstrekkers uit de eerste lijn en met andere zorginstellingen. Transparant en eenduidig werken vergroot de kwaliteit van de zorg.

https://www.nexuzhealth.com/nl/