Regionaal zorgstrategisch plan is opstap naar duurzame zorginfrastructuur

14 juli 2022

Plexus heeft een regionaal zorgstrategisch plan ingediend bij de Vlaamse overheid. Het doel: subsidies verwerven voor nieuwe zorginfrastructuur. 

Een goedgekeurd regionaal zorgstrategisch plan is een essentiële voorwaarde voor een ziekenhuisnetwerk zoals Plexus om aanspraak te kunnen maken op investeringssubsidies van de Vlaamse overheid. Die kunnen worden aangewend om de infrastructuur van de ziekenhuizen een upgrade te geven en zijn dus van groot belang om toekomstbestendige en duurzame zorginfrastructuur te ontwikkelen in de regio Oost-Vlaams-Brabant.

Samenwerking tussen zorgpartners

In het plan worden een aantal belangrijke krijtlijnen uitgezet voor de samenwerking tussen de vier ziekenhuizen, maar ook in relatie tot de andere zorg- en welzijnspartners in de regio. Concreet wil Plexus meewerken aan de evolutie naar meer geïntegreerde zorg, verdere ambulantisering, intense afstemming met de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg, verdere digitalisering en innovatie en meer aandacht voor preventie.

Community hospitals

De Plexusziekenhuizen doen dit op een autonome manier, met behoud van hun eigen karakter. Als ‘community hospitals’ willen ze hun werking meer en beter toespitsen op de concrete noden en verwachtingen van de lokale gemeenschap. De regionale ziekenhuizen garanderen locoregionale zorg; voor UZ Leuven blijft tertiaire zorg een hoofdopdracht.

De Vlaamse overheid gaat het zorgstrategisch plan van Plexus nu beoordelen. Intussen zetten de partnerziekenhuizen al verdere stappen om hun samenwerking uit te diepen.