RESULTATEN Check of APpropriaTeness of Antimicrobial therapy in Nursing homes (CAPTAIN) in Vlaams-Brabant 2023

15 juni 2023

Met dit onderzoek richten we ons specifiek op het gebruik van antimicrobiële therapie bij bewoners van woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. Het heeft als doel inzicht te verkrijgen in de prevalentie en de geschiktheid van antibioticagebruik in woonzorgcentra en eventuele verbetermogelijkheden in kaart te brengen.

Bewoners van een woonzorgcentrum zijn kwetsbaar en hebben een verhoogde vatbaarheid voor infecties, wat een verhoogde nood aan antimicrobiële therapie met zich meebrengt. Om deze infecties met het meest geschikte antibioticum te kunnen blijven behandelen in de toekomst, is het van belang dat antibioticaresistentie wordt tegengegaan.

‘Antibioticaresistentie’ wordt gedefinieerd als het resistent worden van bacteriën tegen de werking van antibiotica, zodat ze niet meer gedood kunnen worden door deze geneesmiddelen. Wereldwijd is er sprake van toenemende antibioticaresistentie tegen de gangbare antimicrobiële geneesmiddelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ongepast gebruik van antibiotica. Om deze huidige tendens tegen te gaan, zijn er verschillende initiatieven opgericht om het correct gebruik van antimicrobiële therapie op te volgen en te verbeteren, waaronder de organisatie van Antimicrobial Stewardship (AMS)-teams en antibiotica surveillance. Surveillance van het gebruik van antimicrobiële therapie omvat het verzamelen, interpreteren en verspreiden van gegevens over het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen.

Met dit onderzoek wensen we ons specifiek te richten op het gebruik van antimicrobiële therapie bij de bewoners van woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. Het onderzoek heeft enerzijds als doel inzicht te verkrijgen in de prevalentie en de geschiktheid van antibioticagebruik in woonzorgcentra en anderzijds eventuele verbetermogelijkheden in kaart te brengen.

Dit onderzoek kadert binnen een masterproef van de master Farmaceutische Zorg van de KU Leuven en wordt uitgevoerd door 4 masterproefstudenten begeleid door een team van promotoren verbonden aan de faculteit en/of UZ Leuven. Verder wordt dit onderzoek ondersteund door het Hospital Outbreak Support Team (HOST) van het Plexus Zorgnetwerk Oost-Vlaams Brabant, gecoördineerd door UZ Leuven.

Inhoudelijke schets van het onderzoek

Het onderzoek zal bestaan uit twee delen om informatie te vergaren op zowel instellingsniveau, als op patiëntniveau. Het eerste deel van dit onderzoek zal bestaan uit een elektronische bevraging over het algemene antibioticabeleid binnen het woonzorgcentrum. Het tweede deel is een puntprevalentieonderzoek waarbij een studentonderzoeker een bezoekdag inplant in het woonzorgcentrum. Hierbij worden de dossiers van de individuele bewoners bekeken om gegevens rond antimicrobiële therapie te verzamelen en achteraf te analyseren. Dit bezoek zal gepland worden in het najaar van 2022 (vanaf september).