Terugblik: Plexus-netwerkevent voor artsen, directie en bestuur

23 februari 2024

Op maandag 19 februari 2024 namen zo’n 150 artsen, directie- en bestuursleden van de vier Plexus-ziekenhuizen deel aan een netwerkevent ter gelegenheid van de 4de verjaardag van het netwerk. Op het programma stonden een toelichting van enkele belangrijke samenwerkingen die de afgelopen jaren gegroeid zijn en een boeiend panelgesprek tussen artsen en leden van het bestuur en de medische raden. Gastheer en moderator van de avond was nieuwsanker Wim De Vilder.

Prof. Walter Sermeus, voorzitter van het Plexus ziekenhuisnetwerk, sloot het event af met een terugblik op de afgelegde weg van Plexus, maar ook met een heldere boodschap voor de toekomst:

“We hebben al een hele weg afgelegd. Plexus heeft sinds de start eind 2020 gigantische stappen gezet in het mekaar vinden, begrijpen, waarderen en samenwerken. Er werd een regionaal zorgstrategisch plan opgesteld dat als eerste in Vlaanderen werd goedgekeurd begin 2023. Vervolgens werden de individuele zorgstrategische plannen van de ziekenhuizen goedgekeurd, zodat ook infrastructurele vernieuwing mogelijk wordt. Ondertussen werd eveneens verder gewerkt aan de versterking van verschillende klinische en niet-klinische samenwerkingsinitiatieven.

Er komt een tsunami van zorg op ons af. De demografische verschuiving zorgt ervoor dat we niet alleen geconfronteerd worden met vergrijzing, maar ook met een sterke daling van de instroom aan personeel. Dat leidt onmiskenbaar tot tekorten en hoge werkdruk.

Vele uitdagingen dwingen ons om de organisatie van de zorg te herdenken. En dit samen met de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg: er is nood aan integratie en het proactief 'upstream' organiseren van zorg. Dat betekent dat we medische problemen zo goed mogelijk voorkomen, zorgnoden vroeg detecteren en de zorg in de eerste lijn houden zolang het kan. Pas in een volgende fase schakelen we de tweede en derdelijnszorg in. Daarbij streven we uniforme hoge kwaliteit binnen het hele netwerk na, voor elke patiënt met een zorgnood, welke ook zijn oorspronkelijke ingangspoort is.

Samenwerken is en blijft de weg vooruit. Dit is een verhaal dat alleen samen kan worden geschreven.”

Het Plexusbestuur bedankt iedereen die zich vandaag al inzet binnen het netwerk en doet een warme oproep om contact te zoeken met elkaar en nog meer samenwerkingen te realiseren. Via regelmatige updates over initiatieven en ontwikkelingen engageert het bestuur zich om iedereen nauwer te betrekken en op de hoogte te houden.

Introductievideo Plexus