Walter Sermeus is nieuwe voorzitter Plexus

11 september 2023

De raad van bestuur van ziekenhuisnetwerk Plexus heeft professor Walter Sermeus, verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij volgt Jo Vandeurzen op, die 4 jaar lang met veel enthousiasme de taak op zich nam.

In januari 2023 keurde de Vlaamse overheid het regionaal zorgstrategisch plan van Plexus goed. Dat plan zal de komende jaren de basis zijn voor een hechte locoregionale samenwerking in de regio Oost-Vlaams-Brabant. Centraal in het plan staat het concept van community hospitals: de 4 ziekenhuizen zijn een belangrijke schakel in het globale zorgsysteem en sterk verankerd in de lokale gemeenschap. Community hospitals werken volgens het principe van een patiëntgestuurde zorg, met doorverwijzingen naar referentiecentra. Het nieuwe bestuur van Plexus zal het plan nu verder concreet maken en inhoudelijk uitwerken.

Professor Walter Sermeus: “De meerwaarde van het ziekenhuisnetwerk zal de komende jaren echt tastbaar worden. Daarnaast wil Plexus nog meer inzetten op een samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en eerstelijnszorg. Rode draad is daarbij altijd de noden van de bevolking in de regio. We zijn Jo Vandeurzen dankbaar voor het voorbereidende werk dat hij daarvoor deed de voorbije jaren.”

Bio

Em. prof. Walter Sermeus is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (KU Leuven). Hij was programmadirecteur van de Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg van 1999 tot 2023 (KU Leuven).

Hij is hoofd van het KU Leuven WHO Collaboration Centre on Human Resources in Health Research & Policy en lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde en de Academia Europaea.

Prof. Sermeus is Europees coördinator van de Horizon2020 Magnet4Europe studie van 2020-2024 en bestuurslid van Workitects.