Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT)

Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT) is het parenteraal toedienen van antibiotica, antifungale of antivirale middelen gedurende meerdere dagen aan patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis verblijven. In de praktijk gaat het meestal over de intraveneuze (‘via de ader’) toediening van antibiotica door een thuisverpleegkundige in navolging van een ziekenhuisopname.  Met de hulp van het HOST team proberen we de huidige initiatieven rond OPAT te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Op deze pagina

  Doel van OPAT

  OPAT staat voor ‘Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy’ of ambulante parenterale antimicrobiële therapie. Dit houdt in dat de antimicrobiële behandeling in de thuisomgeving zal plaatsvinden (ambulant), waarbij de medicatie ‘via de ader’ wordt gegeven. 

  Het aanbieden van OPAT heeft het voordeel dat u verder kan behandeld worden in uw eigen thuisomgeving en sociale context (beroepsactiviteit, familiale situatie).

  Op deze manier streven we ernaar u een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden. 

  Voorwaarden OPAT

  Bij sommige infecties is het dus mogelijk om de antimicrobiële behandeling veilig thuis verder te zetten, waarbij een thuisverpleegkundige de behandeling voorziet via een intraveneuze katheter.

  De mogelijkheid om op ontslag te kunnen gaan met OPAT wordt steeds bekeken door het multidisciplinair OPAT team in het ziekenhuis. Dit team bestaat uit de OPAT coördinator, dienst infectiologie, dienst microbiologie en het team van ziekenhuisapothekers.

  Andere betrokkenen hierbij zijn o.a. de behandelende arts in het ziekenhuis, het verpleegkundig team van de afdeling, de sociale dienst en het katheterteam. De OPAT coördinator neemt de verantwoordelijkheid op voor de globale coördinatie van dit zorgpad.

  Deze coördinatie gebeurt centraal vanuit de ziekenhuisapotheek. 

  Voordelen OPAT

  Welke voordelen biedt OPAT?

  • Het risico op zorginfecties daalt
  • Het reduceert de opnameduur in het ziekenhuis en de bijkomende ziekenhuiskosten
  • De patiënttevredenheid neemt toe

  Antibiotica en materiaal

  De manier waarop u materialen verkrijgt, is ziekenhuisafhankelijk.

  Voor de verdere regeling i.v.m. de aflevering van de materialen: contacteer het OPAT team van het betrokken ziekenhuis. 

  Informatie voor patiënten, thuisverpleging, zorgverleners

  U vindt hier specifieke informatie over OPAT voor patiënten, zorgverleners en thuisverpleegkundigen.

  OPAT wordt enkel overwogen voor patiënten die een intraveneuze antimicrobiële behandeling in monotherapie krijgen. De eerste dosis van de behandeling dient steeds in het ziekenhuis toegediend te worden.

  Infectie specifieke criteria

  • Behandeling van een diagnostisch bewezen infectie
  • Gerichte therapie: micro-organisme is geïdentificeerd a.d.h.v. culturen, inclusief de gevoeligheid voor het voorgeschreven antimicrobieel geneesmiddel
  • Toediening van het antimicrobieel geneesmiddel ten minste eenmalig in het ziekenhuis
  • Gunstige klinische en biochemische evolutie van de infectie (o.a. normothermie gedurende 48u, dalende trend in de CRP-waarde, afname van klinische infectietekens)

  Patiënt specifieke criteria

  • Geen switch naar perorale therapie mogelijk
  • Afwezigheid van psychiatrische en cognitieve aandoeningen die de veiligheid van de patiënt met een intraveneuze thuistherapie in het gedrang kunnen brengen
  • Afwezigheid van een actieve problematiek van intraveneus druggebruik en/of alcoholisme
  • Geen chirurgische ingreep en/of heropname binnen 7 dagen na ontslag gepland
  • Voldoende zelfredzaam of ondersteuning door een mantelzorger

  Instructievideo's

  Deel 1: Wat is OPAT en wie komt in aanmerking?

  Deel 2: Praktische handleiding i.v.m. de toediening

  Deel 3: Praktische handleiding i.v.m. de katheter

  Deel 4: Overeenkomst thuishospitalisatie antimicrobiële therapie

  Deel 5: Veelgestelde vragen

  OPAT bereiding elastomeerpomp

  Toediening via een elastomeerpomp

  Meer informatie

  Bekijk de informatie over OPAT op de website van UZ Leuven.

  Contact

  De coördinatie van het OPAT traject gebeurt centraal vanuit de ziekenhuisapotheek.