Urineweginfecties (UWI)

In HALT-3 waren UWI de 2e belangrijkste zorginfecties (31.2%) in Belgische WZC. De belangrijkste infecties (zowel profylactisch als therapeutisch) die werden behandeld met een antimicrobieel middel waren UWI (50.4%). Slechts 53% van de gerapporteerde UWi voldeden aan de definitie van een UWI. (1)

FOD Volksgezondheid maakte een e-learning met als doel kennis bijschaven m.b.t. de diagnostiek van UWI, indicaties, materiaalkeuze, kwaliteitsindicatoren en zorgbundels alsmede de zorg bij de aanwezigheid én het verwijderen van een urethrale katheter. Daarnaasr is er de mogelijkheid om uw kennis ter zake te testen. De verschillende hoofdstukken bieden kennisvragen aan; waarbij u na ieder antwoord de meest actuele achtergrondinformatie krijgt aangaande de vraagstelling.

Doelgroep: zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, …) werkzaam in het ziekenhuis, woonzorgcentra, psychiatrische centra, thuiszorg, en ook verpleegkundigen en artsen in opleiding.

Voorkom urineweginfecties en help het gebruik van antibiotica voorgeschreven voor urineweginfecties te verminderen.

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/nationale-campagne-ter-preventie-van-urineweginfecties-de-gezondheidszorg

 

Verenso ontwikkelde een beslissingsboom die een hulp kan bieden in de diagnose van een UWI:

Weetjes: (2)

  • Aspecifieke klachten en symptomen bij kwetsbare ouderen kunnen niet worden toegeschreven aan een urineweginfectie.
  • Overmatige of verminderde urineproductie en veranderingen in aspect van urine kunnen bij kwetsbare ouderen niet worden toegeschreven aan een urineweginfectie.
  • Alleen recente ontstane urineweg-gerelateerde klachten te weten dysurie, mictiedrang, frequente mictie, urine-incontinentie en (zichtbare) urethrale pusafscheiding, of pijn of gevoeligheid in de nierloge (flankpijn) kunnen wijzen op een urineweginfectie.
  • Een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met een lichamelijk onderzoek, zijn bij kwetsbare ouderen noodzakelijk om vast te stellen of er sprake is van urineweg-gerelateerde klachten of symptomen. 
  • Een delier zonder lokaliserende ziekteverschijnselen mag slechts worden toegeschreven aan een urineweginfectie indien andere oorzaken zijn uitgesloten.

Referenties:

  1. Wetenschappelijk instituur volsgezondheid, zorginfecties en antimicrobieel gebruik in Belgische woonzorgcentra, resultaten van de HALT-3 puntprevalenrtiestudie (september - november 2016), https://www.sciensano.be/nl/biblio/zorginfecties-en-antimicrobieel-gebruik-belgische-woonzorgcentra-resultaten-van-de-halt-3
  2. Interuniversitaire Permanente Vorming 'Management en Beleid Gezondheidszorg', CRA, Basisopleidingscyclus voor CRA's, https://zorgbeleid.be/basisopleidingscyclusvoorCRAs20182019