PlexusENDmore

PlexusENDmore is het samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen in het Plexus-zorgnetwerk om de endocrinologische zorg te stroomlijnen en de synergie tussen de zorgniveaus te verstevigen. Hierbij staan de ziekenhuizen garant voor een uniforme toegangspoort en waarborgen ze hoogwaardige zorg.

Op deze pagina

    Contact

    Medische adviezen en afspraken

    Vragen omtrent medische adviezen en afspraken dienen gericht te worden tot het desbetreffende ziekenhuis of polikliniek.

    Samenwerking en opleidingen

    Vragen omtrent de samenwerking PlexusENDmore en opleidingen in kader van PlexusENDmore kunnen gericht worden aan de coördinator via plexusendmore@uzleuven.be.