Diabetes

Diabetes is het zorgprogramma waar de samenwerking tussen endocrinologen en de eerste lijn reeds vergevorderd is en waarbij deze samenwerking door de overheid wordt ondersteund via Conventies, Zorgtrajecten en Pre-zorgtrajecten.

Op deze pagina

    Doel van het diabetesplan PlexusENDmore

    Het diabetesplan van PlexusENDmore is gericht op het bieden van hoogwaardige en geïntegreerde zorg aan personen met diabetes in de ganse Plexus zorgregio.

    Het plan heeft tot doel de reeds bestaande nauwe samenwerkingen tussen endocrinologen, huisartsen en paramedici over alle vormen van diabetes in de regio verder te bevorderen, met speciale aandacht voor aanbieden van educatie, technologische vooruitgang en uniforme protocollen.

    Multidisciplinariteit staat centraal teneinde de kwaliteit van zorgen voor de mensen met diabetes in de regio nog te verbeteren. Speciale aandacht zal gegeven worden aan het optimaliseren van de opvolging en behandeling van verwikkelingen van diabetes, met verdere uitbouw van het aanbod aan diabetesvoetklinieken en aanbieden van gemeenschappelijke protocollen.

    Door maximale ondersteuning van de eerste lijn en naadloze samenwerking tussen endocrinologische centra willen we door inzetten op educatie waar mogelijk diabetes in de regio voorkomen en door geïntegreerde zorg optimaal behandelen.