Obesitas

De behandeling van obesitas vereist een multidisciplinaire aanpak (levensstijl, bewegingstherapie, psychotherapie, medicatie en eventueel chirurgie). De 4 plexusziekenhuizen werken nauw samen met elkaar en zorgverleners in de eerste lijn om de patiënt centraal te stellen.

Doel van het obesitasplan PlexusENDmore

In België lijdt meer dan 1 op de 5 mensen aan obesitas, en steeds meer mensen hebben nood aan medische hulp. 
In de regio van het zorgnetwerk Plexus (regio Oost-Vlaams Brabant), lijden naar schatting 140.000 mensen aan obesitas. De capaciteit in de gespecialiseerde obesitasklinieken is onvoldoende om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Door samen te werken met zorgverleners in de eerste lijn (huisartsen, diëtisten, psychologen en kinesitherapeuten) kunnen meer patiënten sneller de juiste zorg krijgen.

Naast het hoofddoel, namelijk de kwaliteit van obesitaszorg in de regio te verbeteren en te garanderen, zijn er 5 doelen binnen PlexusENDmore:

  1. Obesitas laten erkennen als een chronische aandoening, zowel door artsen als door het grote publiek.
  2. Mensen met obesitas indelen op basis van hoe ernstig het is. Zo kunnen we ze beter helpen en zorgen dat ze snel bij de juiste zorgverlener terechtkomen.
  3. Nieuwe inzichten krijgen over hoe obesitas ontstaat en hoe we het kunnen behandelen. We kijken ook naar medicijnen en digitale zorg.
  4. Onze hulp beschikbaar maken voor andere afdelingen in de Plexusziekenhuizen. Soms is obesitas een onderdeel van een groter probleem, dus willen we samenwerken met andere afdelingen om mensen beter te kunnen behandelen.
  5. De samenwerking tussen de obesitasklinieken in de regio versterken en erkend worden voor de kwaliteit van obesitaszorg.

 

De fundamenten van obesitaszorg binnen PlexusENDmore

Om de kwaliteit van obesitaszorg in de plexuszorgregio te verbeteren en te garanderen wordt er ingezet op 5 pijlers.​​​