De opkomst van bacteriën die resistent zijn tegen meerdere antibiotica is bijzonder zorgwekkend en een reële bedreiging. Verkeerd gebruik van antibiotica verhoogt het risico op infecties met multiresistente bacteriën. Het bevorderen van verstandig antibioticagebruik is dan ook cruciaal. Hoe is het met jouw kennis gesteld? 

Kennistest voor verpleegkundigen

Kennistest voor artsen

Kennistest voor andere zorgverleners