Obesitas

State-of-the-art geïntegreerde en multidisciplinaire obesitaszorg aanbieden met alle bestaande en in ontwikkeling zijnde strategieën voor weight management (lifestyle, medicatie, chirurgie), in de 4 plexusziekenhuizen en de plexuszorgregio, waarbij nauwe betrokkenheid van de eerstelijnszorgverleners centraal staat.

Op deze pagina

  Doel van het obesitasplan PlexusENDmore

  Steeds meer mensen lijden aan obesitas en hebben medische hulp nodig. In België lijdt meer dan 1 op de 5 mensen obesitas. 

  In de regio van het zorgnetwerk Plexus (regio Oost-Vlaams Brabant), lijden ongeveer 140.000 mensen aan obesitas. Cijfers over het aantal behandelde mensen zijn er niet, maar de capaciteit van de Plexusobesitasklinieken (+/- 2000 patiënten op jaarbasis) zijn onvoldoende. Om meer patiënten de juiste zorg te kunnen aanbieden is er een samenwerkingsprogramma vereist met huisartsen, diëtisten, psychologen en kinesitherapeuten in de eerste lijn. 

  Binnen PlexusENDmore hebben we vijf doelen:

  1. Obesitas laten erkennen als een chronische aandoening, zowel door artsen als door het grote publiek.
  2. Mensen met obesitas indelen op basis van hoe ernstig het is. Zo kunnen we ze beter helpen en zorgen dat ze snel bij de juiste zorg terechtkomen.
  3. Nieuwe inzichten krijgen over hoe obesitas ontstaat en hoe we het kunnen behandelen. We kijken ook naar medicijnen en digitale zorg.
  4. Onze hulp beschikbaar maken voor andere afdelingen in de Plexusziekenhuizen. Soms is obesitas een onderdeel van een groter probleem, dus willen we samenwerken met andere afdelingen om mensen beter te kunnen behandelen.
  5. De samenwerking tussen de obesitasklinieken in de regio versterken en erkend worden voor de kwaliteit van obesitaszorg.

  Kwaliteit van obesitaszorg

  Binnen de context van obesitaszorg in de plexuszorgregio staat kwaliteit centraal en dit omvat verschillende essentiële aspecten.

  Het is van groot belang dat de ernst van obesitas correct wordt ingeschat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het gestandaardiseerde model EOSS (Edmonton Obesity Staging System), waarmee zorgverleners een grondige beoordeling kunnen maken van de individuele gezondheidstoestand van de patiënt en de impact van obesitas op verschillende lichaamsfuncties. Deze accurate beoordeling vormt de basis voor een gepersonaliseerd behandelplan.

  Een cruciale factor in de kwaliteit van obesitaszorg is het vrijwaren van de capaciteit. Gezien de toenemende prevalentie van obesitas, is het van belang om de beschikbare middelen en zorgfaciliteiten op een efficiënte en effectieve manier te benutten. Een goede verdeling van obesitaszorg over de verschillende zorginstellingen en zorgverleners helpt om de zorgtoegankelijkheid te waarborgen en wachttijden te minimaliseren.

  Het multidisciplinaire karakter van obesitaszorg speelt een sleutelrol in het verzekeren van kwaliteit, waarbij een succesvolle behandeling van obesitas vaak de samenwerking vereist van diverse zorgspecialisten, zoals huisartsen, endocrinologen, diëtisten, psychologen, kinesitherapeuten en chirurgen, met continu overleg tussen deze zorgverleners en tussen verschillende zorgniveaus om een holistische aanpak te waarborgen en de behandeling af te stemmen op de specifieke behoeften van de patiënt; in de plexuszorgregio wordt dit streven naar multidisciplinariteit over de zorglijnen heen benadrukt, waarbij een naadloze samenwerking tussen verschillende zorgniveaus, inclusief de betrokkenheid van huisartsen, centraal staat, waardoor alle krachten van de betrokken zorgverleners worden gebundeld om de best mogelijke zorg te bieden voor patiënten met obesitas, en zo een positief en duurzaam resultaat wordt bevorderd.

  Het centraal stellen van de persoon met obesitas is een overkoepelend principe in de kwaliteitszorg voor obesitas. Elke behandeling en beslissing wordt genomen met de individuele persoon in gedachten. Dit omvat niet alleen het medische aspect van de behandeling, maar ook aandacht voor de psychologische, sociale en emotionele behoeften van de persoon met obesitas. Het creëren van een vertrouwensband en het ondersteunen van de persoon met obesitas gedurende het hele zorgtraject zijn van essentieel belang voor het behalen van succesvolle resultaten.

  Een opvallend kenmerk van de obesitaszorg in de plexuszorgregio is dat de plexusziekenhuizen zich hebben toegelegd om uniforme obesitastrajecten aan te bieden. Dit wil concreet zeggen dat ongeacht naar welke obesitaskliniek de persoon met obesitas wordt doorverwezen, deze persoon kan rekenen op dezelfde hoogwaardige kwaliteit van zorg. Deze uniformiteit is van belang om de continuïteit en consistentie van de behandeling te waarborgen, en om ervoor te zorgen dat alle personen met obesitas gelijke kansen hebben op een succesvolle uitkomst van hun obesitasbehandeling.